Green Orange Media
GreenOrange Property
Property Management

Projects
1. บริหารงานขายโครงการบ้านจัดสรร-คอนโดมิเนียม
2. Sale & Marketing สำหรับโครงการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริง ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน


Properties Sales/Rents
1. บริการรับฝากขายที่ดิน บ้าน , คอนโด, อาคารพาณิชย์ โกดัง , โรงงาน, อสังหาริมทรัพย์มือสอง บริหารงานขายโครงการใหม่มือหนึ่งครบวงจร One Stop Service จ่ายตามผลงานเมื่อขายได้
2. บริหารจัดการทรัพย์สิน ทีมบริหารทรัพย์สินฯพร้อมให้บริการสำหรับบ้านพักตากอากาศและอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการสร้างมูลค่า ทรัพย์สินและการลงทุน
3. บริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร -คอนโดมิเนียม บริหารนิติอาคารชุดและสถานที่
4. บริการที่ปรึกษา
5. การบริหารจัดการอาคาร
6. บริหารการเงิน,บริหารระบบบัญชี
7. หมวดกฎหมาย
8. หมวดบริการ
9. หมวดซ่อมบำรุง
10.หมวดการพัฒนาอาคาร และสถานที่
11.ขอบเขตงานบริหารอาคาร